همیشه این گونه بوده

اری ان زمان هم بودند عده ای فراموش کار که عناد میورزیدند.

نیاز نیست در عصر پیامبر باشیم. نیاز نیست در دشت کربلا باشیم.

ما همانیم که مقرر است باشیم. لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظیم.

 

/ 0 نظر / 32 بازدید