معرفی منابع آموزشی ANSYS

...........................................................................................................................

 • دانلود : عبارت ansys در سایت www.soft98.ir جستجو کنید
 • خرید  : ابتدا در سایت http://www.softgozar.com ثبت نام کنید بعد عبارت ansys در سایت جستجو کنید .

...........................................................................................................................

راهنمای جامع مدل سازی و تحلیل دینامیک سیالات محاسباتی به کمک نرم افزار ANSYS CFX
 • تعداد صفحات: 474
 • دیگر ویژگیها: مصور , جدول , پلان / نقشه , نمودار
 • نویسنده: محمد علی کاظمی لاری
 • پیوست همراه: DVD

 خرید آنلاین1    خرید آنلاین2

 

...........................................................................................................................
طراحی و تحلیل توسط نرم افزار ANSYS Workbench 2012
 • تعداد صفحات: 432
 • دیگر ویژگیها: مصور , جدول , پلان / نقشه , نمودار
 • نویسنده: محمد اکبری
 • نویسندگان دیگر: سالار خواجه پور، سید رشید دستوری، محمد علی کاظمی لاری
 • پیوست همراه: DVD

 خرید آنلاین1    خرید آنلاین2

 

...........................................................................................................................

 نام کتاب:Ansys Workbench

[ مولفان ] رضا معززی

 خرید آنلاین1    سایت نویسنده

فهرست مطالب :

 1. معادله حرکت اجسام و معرفی برخی انواع مواد
 2. معرفی انواع آنالیزها
 3. مقدمه آنالیزExplicit
 4. تکنیکهای بهینه‌سازی مدل هندسی
 5. تست کشش
 6. فورج سه بعدی
 7. تست برخورد
 8. فرآیند ماشینکاری
 9. کشش عمیق سه بعدی
 10. فرآیند خمکاری و برگشت فنری
 11. آنالیز مودال
 12. آنالیز بهینه‌سازی
 13. آنالیزهای حرارتی
 14. اتصال (ترکیب) دو آنالیز
 15. فرآیند اکستروژن
 16. مخزن تحت فشار
 17. آنالیز پاتیل مذاب
 18. آنالیز فرآیند نورد - رولینگ

...........................................................................................................................

طراحی و تحلیل آنالیزهای ویژه با ANSYS

مولف : هدایت توکلی

انتشارات اندیشه سرا

440 صفحه

 خرید آنلاین1

فهرست مطالب :

 • فهرست
 • مقدمه نگارندگان
 • دیباچه

 • فصل اول: آشنایی با مدل‏سازی در ANSYS
 • مقدمه
 • آشنایی با فرآیند مدل‌سازی
 • دستورهای ترسیم اجزای هندسی
 • Create
 • نقاط (Keypoints)
 • خطوط (Lines)
 • - کمان (Arcs)
 • - اسپیلاین (Spline)
 • - Line Fillet
 • - سطح (Area)
 • -  Arbitrary
 • - مستطیل (Rectangle)
 • - دایره (Circle)
 • - چند ضلعی‌ها ( (Polygon
 • - Area Fillet
 • احجام (Volume)
 • - Arbitrary
 • - Blocks
 • - سیلندر (Cylinder)
 • - احجام چند ضلعی (Prism)
 • - کره (Sphere)
 • -مخروط (Cone)
 • - حلقه (Torus)
 • Hard Point
 • Extrude
 • - امتداد دادن سطوح (Areas)
 • - Lines
 • - Keypoints
 • Boolean
 • - فصل مشترک (Intersect)-جمع کردن (Add)
 • - کم کردن (Subtract)
 • - تقسیم خط، سطح، حجم (Divide)
 • - چسباندن (Glue)
 • - هم‌پوشانی (Overlap)
 • - قسمت کردن (Partition)
 • مقیاس‏دهی (Scale)
 • محاسبه‌ی خصوصیات هندسیCalc Geom Items
 • Move/modify
 • Copy
 • Reflect
 • Check Geom
 • Delete
 • مدل‌سازی یک قطعه‏ی مکانیکی

 • فصل دوم :آنالیز مواد تابعی FGM
 • مقدمه FGM
 • روش‏های تولید
 • تاریخچه‏ی تحلیل
 • تعریف و روابط ساختاری مواد تابعی
 • آنالیز مودال استوانه جدار ضخیم ایزوتروپیک و استوانه‏ی جدار ضخیم FGM
 • آنالیز مودال یک استوانه جدار ضخیم FGM با 11 لایه از جنس‌های مختلف
 • آنالیز مودال ورق ضخیم FGM

 • فصل سوم: بهینه‏سازی
 • بهینه‌سازی حجم یک سازه برای رسیدن به فرکانس‏های طبیعی مورد نظر
 • بهینه کردن یک سازه بر‌مبنای مینیمم‏سازی جرم
 • بهینه‏سازی اندازه‏های هندسی تیر یک سرگیردار

 • فصل چهارم: الکترواستاتیک
 • آنالیز الکترواستاتیک به روش h-method
 • آنالیز الکترواستاتیک از روش  Trefftz
 • فصل پنجم: الکترومغناطیس
 • آنالیز هارمونیک مغناطیسی
 • آنالیز مغناطیسی گذرا
 • تحلیل مغناطیسی یک عمل‌گر سولونوئیدی
 • آنالیز مغناطیسی استاتیکی سه بعدی
 • آنالیز - حرارتی یک عمل‌گر الکترو مغناطیسی

 • فصل ششم: پیزوالکتریک
 • معادلات ساختاری پیزوالکتریسیته
 • پیزوالکتریسیته در نرم افزار ANSYS
 • المان‌های با قابلیت کاربری پیزوالکتریک
 • محاسبه فرکانس‌های طبیعی دیسک پیزوالکتریک به ضخامت 3mm و شعاع 5cm و جنس PZT4
 • نوار پیزوالکتریک مستطیل شکل، تحت بارگذاری خالص خمشی
 • فرکانس طبیعی یک مبدل پیزوالکتریک
 • پیوست برای حل مسائل پیزوالکتریک

 • فصل هفتم: مباحث حرارت
 • انتقال حرارت رسانایی و محاسبه‏ی توزیع دما در یک صفحه‌ی سوراخ‌دار
 • محاسبه‏ی توزیع دما در یک جسم سه بعدی با در نظرگرفتن هم‌رفت با محیط
 • محاسبه‏ی گرادیان دما از یک جسم سه بعدی در حالت تقارن محوری
 • آنالیز حرارتی درب یک مخزن
 • محاسبه‏ی توزیع دمای گذرای یک جسم سه بعدی در محیطی با ضرایب هم‌رفت‌های متفاوت
 • آنالیز انتقال حرارت و تنش حرارتی در یک ایرفویل
 • آنالیز انتقال حرارت و آشنایی با ایجاد شرایط مرزی به شکل جدولی

 • فصل هشتم: آنالیز سیالات
 • تحلیل جریان سیال تراکم‌پذیر
 • جریان لمینار سیال در حضور میدان دما
 • جریان لمینار و توربولانت سیال در یک کانال
 • مبدل حرارتی

 • فصل نهم : ارتباط بین نرم‌افزار ANSYS با نرم‌افزارهای  CAD/CAM
 • مقدمه
 • فراخوانی مدل هندسی از AutoCAD به ANSYS
 • انتقال مدل هندسی از Mechanical Desktop به ANSYS
 • انتقال مدل هندسی از Catia به ANSYS
 • مقدمه‌ای بر Catia و شناخت تحلیل‌ها در آن
 • انتقال مدل هندسی از AutoCAD، Mechanical Desktop و Catia به ANSYS Workbench
 • ضمایم
 • ضمیمه‏ی الف: المان‏ها
 • ضمیمه‏ی ب: واژگان فارسی
 • فهرست منابع
 • منابع

...........................................................................................................................

 خرید آنلاین1

 

...........................................................................................................................

مرجع کامل طراحی مکانیزم های صنعتی به روش المان محدود در ANSYS

                  ناشر:اندیشه سرا                     نویسنده:مهندس حامد وهابی   

١٣٩١, ویرایش اول, چاپ اول         تعداد صفحات:648

 خرید آنلاین1

فهرست:

 • پیش‌گفتار
 • نحوه مطالعه کتاب

 • فصل 1: آنالیزهای دینامیکی

 • مسائل فصل 2: آنالیز مودال
 • مسأله 1:
 • استخراج مودهای ارتعاشی یک مخزن تحت فشار
 • مسأله 2:
 • ارتعاشات درایور هارد دیسک
 • مسأله 3:
 • آنالیز ارتعاشی سیستم ترمز خودرو
 • مسأله 4:
 • ارتعاشات چرخ‌دنده
 • مسأله 5:
 • ارتعاشات روتور دوار پمپ سانتریفوژ
 •  
 • سائل فصل سوم: آنالیز هارمونیک
 • مسأله 6:
 • اثرات وزش باد بر رفتار ارتعاشی‌ آنتن رادار هواشناسی‌
 • مسأله 7: ارتعاشات القائی در یک پل

 • مسائل فصل 4: آنالیز طیفی
 • مسأله 8: اثرات زلزله بر محفظه یک فن نیروگاهی‌
 • مسأله 9: ارتعاش تصادفی‌ در بورد الکترونیکی  یک پرینتر

 • مسائل فصل 5: آنالیز گذرا
 • مسأله 10: طراحی‌ مکانیزم ورزشی‌
 • مسأله 11: شوک مکانیکی در مخزن ذخیره سوخت شاتل فضایی
 • مسأله 12: برخورد زیردریایی به صخره
 • مسأله 13: گیر کردن مته حین سوراخکاری
 • مسأله 14: شبیهسازی رفتار ضربهگیر لاستیکی تحت فشار
 • مسأله 15: شبیهسازی برخورد سر سرنشین به شیشه جلوی خودرو
 • مسأله 16: شبیه‌سازی دینامیکی اندرکنش میل‌لنگ و سوپاپ
 • مسأله 17: شتاب ناگهانی در یک عمل‌گر انیزوتروپیک

 • مسائل فصل 6: شبیه‌سازی سازه‌ای و ارتعاشی خطوط لوله نیروگاهی
 • مسأله 18: زلزله در خط لوله

 • مسائل فصل 7: دینامیک مکانیزم‌های دوار
 • مسأله 19: استخراج دیاگرام کمپبل و سرعت‌های‌ بحرانی شفت یک موتور خاص
 • مسأله 20: عملکرد دینامیکی شفت دو تکه تحت تأثیر نیروی گریز از مرکز
 • مسأله 21: عملکرد شفت مکانیزم Nelson-Vaugh تحت اثر ضربه

 • مسائل فصل 8: کمانش
 • مسأله 22: کمانش یک طاق
 • مسأله 23: بررسی رفتار یک قاب پس از کمانش
 • مسأله 24: کمانش در مخزن ذخیره

 • مسائل فصل 9: کامپوزیت‌ها
 • مسأله 25: کمانش و باز شدن اتصال در پنل کامپوزیتی
 • مسأله 26: قابلیت اطمینان مخزن کامپوزیتی تقویت شده

 • مسائل فصل 10: آنالیز مکانیک شکست
 • مسأله 27: شبیه‌سازی ترک در یک قطعه تحت بار حرارتی
 • مسأله 28: محاسبه مقادیر شدت تنش در ترک پوسته پمپ
 •  
 • مسائل فصل 11: زیرمدل‌سازی
 • مسأله 29: زیرمدل‌سازی در ناحیه اتصال نازل به بدنه مخزن

 • مسائل فصل 12: زیرسازه
 • مسأله 30: اثرات فشار روی بدنه موشک
 • مسأله 31: ارتعاشات دیاپازون
 • مسأله 32: استخراج دیاگرام کمپبل یک روتور روی فونداسیون
 • مسأله 33: ارتعاشات سیستم تعلیق خودرو

 • سائل فصل 14: آنالیز حرارتی
 • مسأله 34: انتقال حرارت در پوسته پمپ
 • مسأله 35: تشعشع بین
/ 0 نظر / 646 بازدید